Team

Dr. med. vet. Nils Ismer

Dr. Julia Ismer

Yvonne Habermann

Anke Selker

Tina Lange

Karen Westermann

Krasimir Atanasov (Grassi)

Marcu Petrache (Pedro)

Michael Eisberg

Friedrich Verbarg (Fidi)

Dennis Verbarg

Manfred Heider